Mieszkanie na start 2024 – Co czeka kredytobiorców w tym roku?

Mieszkanie na start 2024

“Mieszkanie na Start”, czyli program wprowadzany w 2024 roku, stanie się następcą Bezpiecznego Kredytu 2%. Jego głównym założeniem jest oferowanie przystępnych cenowo kredytów na zakup pierwszego mieszkania, wspomaganych dopłatami do rat z budżetu państwa. Program ten, choć w wielu aspektach podobny do poprzednika, wprowadza jednak szereg nowych wymogów i ograniczeń, w tym kryteria dotyczące dochodów. W dalszej części artykułu znajdują się dokładne szczegóły dotyczące tych założeń.

“Mieszkanie na Start 2024”: Opis nowej inicjatywy rządowej

W 2024 roku rząd wprowadza program “Mieszkanie na Start”, nową formę wsparcia finansowego w postaci dopłat do kredytów hipotecznych. Ten program ma na celu zastąpienie popularnego, ale już wyczerpanego finansowo programu “Bezpieczny Kredyt 2%“.

Przypomnijmy, że “Bezpieczny Kredyt 2%” cieszył się ogromną popularnością, co doprowadziło do wyczerpania jego budżetu już w 2023 roku, mimo początkowych planów objęcia nim również roku 2024. W odpowiedzi na tę sytuację, nowy rząd zdecydował się na wprowadzenie “Mieszkania na Start” jako nowego narzędzia wspierającego Polaków w zakupie pierwszego domu czy mieszkania, co było również obiecane w ich programach wyborczych.

4 stycznia 2024 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło wstępne założenia tego programu. Choć podobne do swojego poprzednika, “Mieszkanie na Start” różni się od niego zarówno warunkami kwalifikacyjnymi dla potencjalnych beneficjentów, jak i zasadami określania wysokości dopłat do kredytów hipotecznych. Te zmiany mają na celu dostosowanie programu do obecnych potrzeb rynku nieruchomości i oczekiwań kredytobiorców, mając przy tym zapewnić bardziej zrównoważone i długotrwałe wsparcie dla osób planujących zakup własnego mieszkania.

 

Założenia nowego programu kredyt 0 procent

Inicjatywa “Mieszkanie na Start 2024” zakłada udzielanie atrakcyjnych cenowo kredytów hipotecznych z dofinansowaniem rządowym, przeznaczonych na realizację celów mieszkaniowych, takich jak:

Dla “Mieszkania na Start” w 2024 roku przewidziano budżet w wysokości 500 milionów złotych, co powinno zapewnić dofinansowanie dla około 50 tysięcy kredytobiorców.

Dofinansowanie ze strony państwa będzie obowiązywało przez okres 10 lat, zmniejszając raty kredytowe do poziomu, gdzie oprocentowanie hipoteczne wynosi od 0 do 1,5% w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym.

Struktura oprocentowania w programie “Mieszkanie na Start”:

 • Dla 1-2 osób w gospodarstwie – 1,5%,
 • Dla 3 osób – 1%,
 • Dla 4 osób – 0,5%,
 • Dla 5 i więcej osób – 0%.

Program ten obowiązuje również dla osób, które zaciągną kredyt konsumencki na wkład mieszkaniowy w ramach spółdzielni mieszkaniowej lub TBS/SIM.

W ramach “Mieszkania na Start” nie ma ustalonego limitu kwoty kredytu. Jednakże dofinansowanie rządowe dotyczy wyłącznie określonych kwot kapitału pożyczonego, a są to:

 • Do 200 000 zł dla singli,
 • Do 400 000 zł dla 2-osobowych gospodarstw domowych,
 • Do 450 000 zł dla 3-osobowych gospodarstw domowych,
 • Do 500 000 zł dla 4-osobowych gospodarstw domowych,
 • Do 600 000 zł dla 5-osobowych gospodarstw domowych, plus dodatkowe 100 000 zł za każdą kolejną osobę.
Kredyt 0 procent

Sprawdź naszą ofertę: Doradca kredytowy Warszawa, Doradca kredytowy Łódź, Doradca kredytowy Lublin, Doradca kredytowy Piaseczno, Doradca kredytowy Legionowo, Doradca kredytowy online 

Oznacza to, że w przypadku, gdy na przykład rodzina trzyosobowa zaciągnie kredyt na sumę 500 000 zł, dofinansowanie będzie dotyczyło jedynie do kwoty 450 000 zł.

Dodatkowo, limity kwot kredytu mogą zostać podniesione w przypadku zakupu mieszkania w jednym z 18 największych miast Polski, zależnie od lokalnej wartości odtworzeniowej 1 m2 lokalu mieszkalnego w stosunku do średniej krajowej:

 • O 10% wyższy limit, jeśli wartość przewyższa średnią krajową o co najmniej 15%,
 • O 20% wyższy, jeśli wartość przekracza średnią o co najmniej 30%.

Przykładowo, dla singla kupującego mieszkanie w mniejszym mieście limit wynosi 200 000 zł, ale w Warszawie może wzrosnąć do 240 000 zł.

Kredyt 0 procent warunki 

Program ten jest dostępny nie tylko dla singli i małżeństw, ale także dla osób żyjących w nieformalnych związkach, z dziećmi lub bez nich. To niespotykane dotąd podejście daje szansę na własne mieszkanie wielu grupom społecznym.

Ograniczenia programu Mieszkanie na start: wiek i dochód

Program ten, choć otwarty, wprowadza jednak określone ograniczenia:

 1. Limit wiekowy:
  • Do 35 roku życia dla singli, co ma na celu wspieranie młodych osób w zakupie ich pierwszego mieszkania.
  • Brak ograniczeń wiekowych dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem, co jest znaczącym wsparciem dla rodzin, niezależnie od ich etapu życiowego.
 2. Kryterium dochodowe:
  • Dla singli: maksymalnie 10 000 zł brutto miesięcznie.
  • Dla 2-osobowych gospodarstw: do 18 000 zł brutto.
  • Dla 3-osobowych: do 23 000 zł brutto.
  • Dla 4-osobowych: do 28 000 zł brutto.
  • Dla 5-osobowych i większych: do 33 000 zł brutto.

W sytuacji, gdy dochody przekroczą te progi, możliwość skorzystania z programu wciąż istnieje, ale z pomniejszoną dopłatą. W przypadku singli redukcja ta wyniesie 50% przekroczenia limitu, natomiast dla rodzin wieloosobowych – 25%.

Mieszkanie na start warunki

Elastyczność i wyjątki w celach kredytowania

Choć ogólna zasada programu zakłada wsparcie w zakupie pierwszego mieszkania, wprowadzono tu ciekawy wyjątek. Rodziny z co najmniej trójką dzieci mają możliwość skorzystania z dofinansowanego kredytu także przy zakupie kolejnych nieruchomości. To znaczące ułatwienie dla dużych rodzin, które mogą potrzebować więcej przestrzeni lub chcą zmienić lokalizację swojego domu.

Porównanie “Mieszkania na Start” z poprzednim programem “Bezpieczny Kredyt 2%”

W połowie roku 2024, planowane jest uruchomienie nowego programu rządowego “Mieszkanie na Start”. Ten program ma na celu wypełnić lukę po zakończeniu działalności programu “Bezpieczny Kredyt 2%”.

Przypominamy, że popularność “Bezpiecznego Kredytu 2%” doprowadziła do wyczerpania jego środków finansowych już przed planowanym terminem. Jak potwierdził Bank Gospodarstwa Krajowego, limit dopłat ustalony na rok 2024, wynoszący 90% oraz 75% na kolejne lata, został osiągnięty. W rezultacie, Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej decyzję o zakończeniu przyjmowania wniosków o udzielenie tego kredytu od 2 stycznia 2024 roku.

W odpowiedzi na zakończenie “Bezpiecznego Kredytu 2%”, rząd przygotowuje “Mieszkanie na Start” jako jego następcę. Ten nowy program ma na celu kontynuację wsparcia dla osób poszukujących pomocy finansowej w zakupie własnego domu lub mieszkania. Szczególnie istotne jest to dla tych, którzy planowali skorzystanie z “Bezpiecznego Kredytu 2%” i znaleźli się w sytuacji, gdy program ten został zakończony przed planowanym terminem.

“Mieszkanie na Start” ma za zadanie zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na rynku mieszkaniowym, oferując nowe możliwości finansowania zakupu nieruchomości. W ramach tego programu przewiduje się wprowadzenie szeregu udogodnień i wsparcia, które mają na celu ułatwienie zakupu nieruchomości dla szerokiego spektrum obywateli.

Z niecierpliwością oczekujemy na więcej informacji dotyczących szczegółów i warunków, jakie będzie oferował program “Mieszkanie na Start”, który stanowi obiecującą alternatywę dla zakończonego programu “Bezpieczny Kredyt 2%”.

Potencjalne ryzyka związane programem kredyt 0%

Wzrost cen mieszkań

Jako ekspert finansowy, pragnę przybliżyć Państwu również kluczowe aspekty i potencjalne implikacje związane z wprowadzeniem programu “Mieszkanie na Start 2024”. Od momentu ogłoszenia tego programu, choć minęło niewiele czasu, już nasuwają się istotne uwagi dotyczące jego potencjalnego wpływu na rynek nieruchomości.

Potencjalne zagrożenia: wzrost cen mieszkań

Głównym zagrożeniem, jakie przewidują eksperci, jest możliwy wzrost cen mieszkań. Obserwując reakcję rynku na wprowadzenie programu “Bezpieczny Kredyt 2%”, można spodziewać się podobnego scenariusza. Zwiększony popyt na mieszkania, wywołany atrakcyjnością programu, może doprowadzić do szybkiego wzrostu cen, zwłaszcza że program “Mieszkanie na Start” planowany jest jedynie na około 1,5 roku, co może stworzyć efekt nagłego i intensywnego zainteresowania.

Ograniczone możliwości deweloperów

Należy także uwzględnić fakt, że deweloperzy potrzebują średnio dwóch lat na realizację nowych projektów mieszkaniowych. Oznacza to, że ich zdolność do zaspokojenia rosnącego popytu może być ograniczona, co dodatkowo napędza wzrost cen na rynku.

Zalety i wady Programu kredyt na start

Zalety:

 1. Szeroka dostępność: Program jest otwarty nie tylko dla singli i małżeństw, ale także dla osób w nieformalnych związkach.
 2. Wysokie progi dochodowe: Pozwalają na korzystanie z programu szerszej grupie odbiorców.
 3. Atrakcyjne oprocentowanie: Dopłaty rządowe mogą obniżać oprocentowanie do poziomu 0-1,5%, co jest znaczącą korzyścią finansową.
 4. Specjalne warunki dla rodzin wielodzietnych: Możliwość uzyskania kredytu z 0% oprocentowaniem.
 5. Elastyczność w zdolności kredytowej: Program może być szczególnie korzystny dla osób o niższych dochodach.
 6. Brak limitów cenowych mieszkań i kwoty kredytu.

Wady:

 1. Skomplikowane zasady przystąpienia: Wiele wymogów i ograniczeń może komplikować proces aplikacyjny.
 2. Niski limit wiekowy dla singli (35 lat).
 3. Najlepsze warunki dopłat zarezerwowane dla rodzin wielodzietnych.
 4. Ograniczenie dopłat do określonych kwot kapitału kredytu, co może zwiększać koszty niesubsydiowanej części kredytu.
 5. Krótki czas trwania programu, co może prowadzić do niestabilności rynkowej.

Podsumowanie

Program “Mieszkanie na Start 2024” prezentuje się jako atrakcyjna inicjatywa z potencjałem znaczącego wsparcia dla różnych grup społecznych w zakupie własnych mieszkań. Jednakże, ważne jest uwzględnienie potencjalnych zagrożeń, takich jak wzrost cen nieruchomości i ograniczenia w ofercie deweloperów. Warto także śledzić ewolucję programu, gdyż jego ostateczne warunki mogą ulec zmianie po opublikowaniu projektu ustawy wprowadzającej to rozwiązanie.