Kredyt 2 procent dla kogo? Przedstawiamy warunki programu

Kredyt 2 procent

Coraz więcej przyszłych kredytobiorców interesuje się programem Bezpieczny kredyt 2%. Mimo że w internecie jest mnóstwo wiadomości, to część z nich wzajemnie się wyklucza i powoduje jeszcze większy chaos informacyjny. Zamiast kopiować treść trudnej ustawy, odpowiemy w prosty sposób na najczęściej zadawane pytania o bezpieczny kredyt 2%.

Dla kogo kredyt 2%?

Być może rozważasz, czy kredyt o oprocentowaniu 2% jest dla Ciebie właściwym rozwiązaniem finansowym. W związku z tym przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące warunków kredytu 2%, które pomogą Ci ocenić, czy spełniasz kryteria. 

 • na dzień złożenia wniosku o kredyt 2 procent nie możesz mieć ukończonych 45 lat, przy czym w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie z drugim kredytobiorcą wystarczy, że tylko jeden z kredytobiorców nie przekroczy 45 roku życia (o ile każdy z kredytobiorców przystąpi do umowy kredytowej); Liczy się dzień złożenia wniosku, a nie dzień podpisania umowy – często o to pytacie.
 • przed dniem udzielenia bezpiecznego kredytu 2 procent nie możesz posiadać prawa własności ani spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Dotyczy to każdego z kredytobiorców. Często pytacie, czy jak ktoś ma działkę budowlaną lub rolną, lub lokal usługowy, w którym prowadzi działalność, to może się starać o bezpieczny kredyt 2% – odpowiedź brzmi TAK.
 • w okresie 36 miesięcy wstecz od dnia złożenia wniosku o bezpieczny kredyt 2% nie byłeś stroną innego kredytu hipotecznego. Natomiast jest możliwe, że byłeś stroną umowy kredytu hipotecznego przed 36 miesiącami (np. kredyt był wzięty z rodzicami, a właścicielami nieruchomości są rodzice.

 

 

Bezpieczny kredyt 2 procent warunki finansowe 

Oprócz kryteriów, które należy spełnić w celu otrzymania tego rodzaju finansowania, musisz poznać również zakres kwotowy dostępny w ramach tego programu. 

Jaka jest maksymalna kwota kredytu?

 • 500 000 zł dla singla,
 • 600 000 zł dla osoby będącej w związku małżeńskim, osoby samodzielnie wychowującej dziecko lub związku partnerskiego wychowującego dziecko.

Jaka jest maksymalna cena kredytowanej nieruchomości?

 • 700 000 zł dla singla,
 • 800 000 zł dla osoby będącej w związku małżeńskim, osoby samodzielnie wychowującej dziecko lub związku partnerskiego wychowującego dziecko.
 • 1 000 000 zł w przypadku gdy wkładem własnym jest niezabudowana (również bez rozpoczętej budowy) działka gruntu o wartości 400 000 zł (kwota kredytu max. 600 000 zł)

Bezpieczny kredyt 2 procent

Sprawdź naszą ofertę: Doradca kredytowy Warszawa, Doradca kredytowy Łódź, Doradca kredytowy Lublin, Doradca kredytowy Piaseczno, Doradca kredytowy Legionowo, Doradca kredytowy online 

Wyjątki:

W przypadku dokończenia budowy, gdy wartość wkładu własnego (działka + rozpoczęta budowa) wynosi powyżej 200 000 zł maksymalna kwota kredytu może wynieść:

 • 100 000 zł dla singla,
 • 150 000 zł dla osoby będącej w związku małżeńskim, osoby samodzielnie wychowującej dziecko lub związku partnerskiego wychowującego dziecko.

Kredyt 2 czy warto? Obejrzyj krótki film i sprawdź obliczenia.

Teraz seria pytań o bezpieczny kredyt 2 procent, które prawdopodobnie sobie zadajesz:

 • Kiedy będzie można wnioskować o bezpieczny kredyt 2%?

Wnioski będzie można składać od 3 lipca 2023

 • W jaki sposób będzie można składać wnioski o bezpieczny kredyt 2%?

85% kredytobiorców do tej pory wnioskuje o kredyty poprzez firmy pośrednictwa kredytowego. Nie inaczej będzie tym razem, banki nie są przygotowane do obsługi tak wielu zainteresowanych klientów i większość transakcji odbędzie się z udziałem zewnętrznych ekspertów kredytowych takich jak biuro DOFIN.

 • Kiedy można rozpocząć procedurę ubiegania się o kredyt hipoteczny z dopłatami?

Nasi klienci już rozpoczęli procedurę kompletowania dokumentów do kredytu, jeżeli spełniasz podstawowe kryteria do bezpiecznego kredytu 2%, skontaktuj się z nami poprzez formularz na stronie głównej

 • Czy możemy z partnerką/partnerem przed ślubem nie mając wspólnego dziecka, starać się wspólnie o bezpieczny kredyt 2% ?

Nie – program zakłada, że aby móc bez ślubu ubiegać się o bezpieczny kredyt 2 procent w związku partnerskim (konkubinacie) należy być rodzicem co najmniej jednego wspólnego dziecka.

 • Czy rozdzielność majątkowa uprawnia do samodzielnego wnioskowania o kredyt?

Nie, małżeństwo do kredytu musi przystąpić razem.

 • Czy do kredytu może przystąpić np. rodzic, aby poprawić zdolność kredytową?

Nie, program nie przewiduje takiej możliwości.

 • Czy poza oprocentowaniem kredytu poniosę dodatkowe koszty kredytu?

Kredyty mieszkaniowe z prawem dopłaty będą udzielane przez banki komercyjne, które podpiszą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Poza niższym oprocentowaniem, kredyty nie będą odbiegały od oferty rynkowej.

 • Co się stanie, gdy zakończy się 10-letni okres obniżonego oprocentowania? Czy rata nie wzrośnie wtedy kilkukrotnie?

Na wysokość raty po okresie wsparcia wpływ będzie miało kilka czynników, takich jak pierwotny okres finansowania (im krótszy, tym większa część kapitału została już spłacona przez kredytobiorcę), aktualny poziom stóp procentowych.

Należy jednak zwrócić uwagę, że bank dokonując oceny zdolności kredytowej, w dniu udzielenia finansowania zobowiązany jest uwzględnić cały okres spłaty kredytu.

Przewidziane zostały także dodatkowe mechanizmy, które mogą pomóc w indywidualnych przypadkach, tj. kredytobiorca będzie uprawniony np. do skorzystania z wydłużenia okresu spłaty kredytu o maksymalnie 5 lat w sytuacji, kiedy rata kredytu po zakończeniu okresu wsparcia będzie nadmiernie obciążała jego budżet domowy.