Kredyt ekologiczny

Nasi eksperci oferują kompleksowe wsparcie na każdym etapie uzyskiwania kredytu ekologicznego, rozpoczynając od wyjaśnienia warunków i zasad kredytowych, a kończąc na tworzeniu biznesplanu, kosztorysu i wypełnianiu wniosków.

Wytłumaczymy Ci jak działa kredyt ekologiczny oraz na co możesz go przeznaczyć

Omówimy, jakie są koszty kwalifikowane w kredycie ekologicznym

Przedstawimy jakie warunki musisz spełnić, aby uzyskać premię ekologiczną

Przygotujemy dla Ciebie kosztorys dotyczący planowanych prac modernizacyjnych oraz biznesplan

Z nami możesz mieć pewność, że uzyskanie kredytu ekologicznego przebiegnie sprawnie i skutecznie!

Czym jest kredyt ekologiczny BGK?

Kredyt ekologiczny BGK to rodzaj finansowania między innymi dla mikro, małych i średnich firm. Przeznaczony jest na sfinansowanie działań głównie z zakresu odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, które chcą zwiększyć efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, co prowadzi tym samym do zmniejszenia zużycia energii oraz obniżenia kosztów prowadzonej działalności. 

Przeprowadzając działania modernizacyjne można zmniejszyć zużycie energii nawet o 40%, tj. Na każde 1000 kWh obecnie zużywane po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych zużycie wyniesie 600 kWh, wobec tego oszczędność będzie się równać 400 kWh.  Przy założeniu ceny 1 kWh na poziomie 0,70 gr przekłada się to na oszczędności w granicach 280 zł.

Kredyt ekologiczny bgk

BGK Kredyt ekologiczny - Jakie warunki należy spełnić?

Kredyt ekologiczny jest dostępny pod warunkiem spełnienia kilku kluczowych kryteriów. Aby uzyskać finansowanie, konieczne jest:

  • Posiadanie statusu przedsiębiorcy zarejestrowanego i prowadzącego działalność gospodarczą na terenie RP.
  • Nieprowadzenie działalności wykluczonej z możliwości uzyskania wsparcia z tego programu.
  • Posiadanie zdolności kredytowej, która pokrywa co najmniej wysokość kredytu wymaganego do sfinansowania kosztów modernizacji.
  • Przeprowadzenie dokładnego audytu efektywności energetycznej oraz audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
  • Wypełnienie prawidłowo i zgodnie z wymogami regulaminu konkursu wniosku o przyznanie kredytu wraz z niezbędnymi załącznikami, a następnie dostarczenie go w określonej formie (np. za pomocą generatora wniosków) oraz w wymaganym terminie do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
bgk kredyt ekologiczny

Pomoc eksperta kredytowego w uzyskaniu kredytu ekologicznego

Wsparcie eksperta finansowego w uzyskaniu kredytu ekologicznego jest bezcenne. Nasi specjaliści nie tylko pomagają przedsiębiorcom zrozumieć wszystkie niuanse programu, lecz także asystują w kompleksowym procesie wypełniania dokumentów oraz przygotowania niezbędnych audytów. Co więcej, dokładnie szacują wszystkie koszty związane z inicjatywą, uwzględniając koszty początkowe, takie jak audyty, dokumentacja czy biznesplan oraz całkowite koszty kredytu, po uwzględnieniu premii. Dzięki temu profesjonalnemu wsparciu, przedsiębiorcy mogą efektywniej wykorzystać możliwości płynące z kredytu ekologicznego BGK.

Kredyt ekologiczny

Wypełnij formularz, aby
zapisać się na konsultacje