Jak skorzystać z programu kredyt ekologiczny BGK?

Program kredyt ekologiczny BGK

Kredyt ekologiczny oferowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest atrakcyjną propozycją dla osób i firm chcących inwestować w ekologiczne rozwiązania. W tym artykule przedstawiamy, czym jest kredyt ekologiczny, kto może z niego skorzystać i jak się do tego przygotować.

Co to jest kredyt ekologiczny?

Kredyt ekologiczny to forma finansowania przeznaczona na projekty mające na celu ochronę środowiska i promowanie zrównoważonego rozwoju. Jest to instrument finansowy, który pozwala na modernizację istniejącej infrastruktury, w tym budynków, maszyn i urządzeń, co musi skutkować zmniejszeniem zużycia energii pierwotnej o co najmniej 30% w porównaniu do aktualnego poziomu. Projekty te mogą obejmować szeroki zakres działań, od wymiany starych systemów grzewczych na nowoczesne, energooszczędne rozwiązania, po instalację paneli fotowoltaicznych czy turbin wiatrowych. Kredyt ekologiczny nie tylko pomaga chronić środowisko naturalne, ale także może przyczynić się do znacznych oszczędności finansowych w dłuższej perspektywie czasu, dzięki redukcji kosztów operacyjnych związanych z zużyciem energii.

Kto może skorzystać z kredytu ekologicznego?

Kredyt ekologiczny

Sprawdź naszą ofertę: Doradca kredytowy WarszawaDoradca kredytowy ŁódźDoradca kredytowy LublinDoradca kredytowy PiasecznoDoradca kredytowy LegionowoDoradca kredytowy online 

Z kredytu ekologicznego mogą skorzystać przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski, które są wpisane do odpowiedniego rejestru i spełniają kryteria mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014. Oznacza to, że firmy te muszą zatrudniać mniej niż 250 pracowników, a ich roczny obrót nie może przekraczać 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie może być wyższy niż 43 miliony euro. Dodatkowo firmy te muszą posiadać zdolność kredytową, co oznacza, że muszą być w stanie spłacić kredyt na warunkach ustalonych przez BGK. Kredyt ekologiczny jest idealny dla firm planujących inwestycje w ekologiczne rozwiązania, które przyniosą długoterminowe korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla samego przedsiębiorstwa. Warto dodać, że tego typu inwestycje mogą również przyczynić się do poprawy wizerunku firmy, jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego ekologicznie.

 

 

BGK kredyt ekologiczny – Jak się przygotować?

Aby skorzystać z kredytu ekologicznego oferowanego przez BGK, warto odpowiednio przygotować się do procesu aplikacyjnego. Oto kilka kroków, które mogą w tym pomóc:

  1. Określenie celów inwestycji: Na początku należy dokładnie określić, na co będzie przeznaczony kredyt i jakie korzyści przyniesie realizacja projektu. Ważne jest, aby projekt był zgodny z kryteriami kredytu ekologicznego, co oznacza, że musi przyczynić się do znacznego zmniejszenia zużycia energii i ochrony środowiska. Przykłady takich inwestycji to wymiana starych kotłów grzewczych na nowe, energooszczędne urządzenia, instalacja systemów odzysku ciepła czy budowa farmy fotowoltaicznej.
  2. Przygotowanie dokumentacji: Należy zgromadzić niezbędne dokumenty, takie jak kosztorys inwestycji, plan finansowy, audyt energetyczny (jeśli jest wymagany) oraz wszelkie pozwolenia i zgody. Kosztorys powinien zawierać szczegółowy opis planowanych prac oraz ich koszty. Plan finansowy natomiast powinien pokazać, jak inwestycja wpłynie na finanse firmy, w tym przewidywane oszczędności na kosztach energii.
  3. Złożenie wniosku: Po zebraniu dokumentacji należy złożyć wniosek o kredyt ekologiczny w BGK. Warto wcześniej zapoznać się z wymaganiami banku i upewnić się, że wszystkie dokumenty są kompletne i poprawnie wypełnione. Dobrym pomysłem jest także skorzystanie z konsultacji z doradcą kredytowym, który pomoże upewnić się, że wniosek jest dobrze przygotowany.
  4. Ocena wniosku: BGK przeprowadzi ocenę wniosku, analizując zarówno aspekt finansowy, jak i ekologiczny projektu. Proces ten może potrwać kilka tygodni i obejmuje dokładną analizę wszystkich dostarczonych dokumentów oraz ocenę zdolności kredytowej firmy. Warto być przygotowanym na możliwość dostarczenia dodatkowych informacji lub wyjaśnień, jeśli bank tego zażąda.
  5. Podpisanie umowy: Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, następuje podpisanie umowy kredytowej i uruchomienie środków. W tym etapie ważne jest dokładne zapoznanie się z warunkami umowy, w tym harmonogramem spłat oraz wszelkimi zobowiązaniami dotyczącymi realizacji projektu i raportowania jego postępów.
  6. Realizacja projektu: Po otrzymaniu środków można przystąpić do realizacji projektu zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Ważne jest, aby na bieżąco monitorować postępy i informować BGK o ewentualnych zmianach. Regularne raportowanie postępów projektu oraz jego zgodności z założonymi celami jest kluczowe dla utrzymania dobrej współpracy z bankiem.

Kredyt ekologiczny BGK to doskonała okazja do zrealizowania projektów przyczyniających się do ochrony środowiska. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu można skorzystać z tej formy finansowania i wdrożyć nowoczesne, ekologiczne rozwiązania w swoim domu lub firmie. Inwestycje te nie tylko przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, ale także mogą przynieść znaczące korzyści finansowe i operacyjne, poprawiając efektywność energetyczną i redukując koszty operacyjne.