Co składa się na koszty kredytu hipotecznego?

Koszty kredytu hipotecznego

Decydując się na zaciągnięcie długoterminowego zobowiązania wobec banku w celu sfinansowania zakupu nieruchomości lub budowy domu, warto zrozumieć, z czego składają się koszty kredytu hipotecznego. Kapitał potrzebny na zakup mieszkania, domu lub budowę to tylko jedna część zobowiązania. Do niego doliczane są również odsetki oraz inne dodatkowe koszty, które zależą od polityki danego banku. W związku z tym przedstawimy Wam, jaki jest całkowity koszt kredytu hipotecznego oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Całkowity koszt kredytu hipotecznego – co w niego wchodzi?

Całkowity koszt kredytu to suma, jaką bank pobiera od klienta za wzięcie kredytu hipotecznego, obejmująca wszystkie wydatki związane z jego uzyskaniem i spłatą. Składa się z kilku elementów:

 • Odsetki: suma odsetek płaconych w ratach kredytowych, która może się zmieniać przy zmiennym oprocentowaniu.
 • Opłaty: dodatkowe koszty na początku, takie jak opłata za przygotowanie kredytu.
 • Prowizje: prowizja bankowa, czyli forma wypłaty dla banku za udzielenie kredytu.
 • Podatki i marże: różne podatki i marża bankowa.
 • Koszty usług dodatkowych: koszty związane z wymaganymi przez bank dodatkowymi produktami, jak obowiązkowe ubezpieczenia (np. ubezpieczenie kredytu, pomostowe, niskiego wkładu własnego).

Do pełnego zrozumienia wszystkich kosztów kredytu kluczowe jest zrozumienie RRSO, czyli Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. To wskaźnik, który wyraża procentowo całkowity roczny koszt pożyczonej kwoty. Warto zaznaczyć, że właśnie w RRSO wchodzą wszystkie koszty kredytu. Dlatego też porównując oferty kredytowe, warto zwracać uwagę na ten wskaźnik, a nie tylko na oprocentowanie nominalne.

Należy również pamiętać, że całkowite koszty kredytu hipotecznego mogą się różnić w zależności od ofert bankowych. W związku z tym warto skorzystać z pomocy doradcy kredytowego, który pomoże dokładnie porównać dostępne opcje i wybrać tę najkorzystniejszą.

Dodatkowo, przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego, warto dokładnie przeanalizować swoje możliwości finansowe i uwzględnić potencjalne zmiany w przyszłości, takie jak wzrost stóp procentowych.

Koszt kredytu hipotecznego

Sprawdź naszą ofertę: Doradca kredytowy Warszawa, Doradca kredytowy Łódź, Doradca kredytowy Lublin, Doradca kredytowy Piaseczno, Doradca kredytowy Legionowo, Doradca kredytowy online 

Jakie są koszty około kredytowe?

Koszty okołokredytowe związane z uzyskaniem kredytu mogą stanowić znaczną część całkowitej kwoty, obejmując zarówno opłaty bankowe, jak i te niezwiązane bezpośrednio z bankiem, ale niezbędne przy zakupie nieruchomości.

 

Do kosztów około kredytowych związanych z bankiem należą:

 • Prowizje bankowe: banki pobierają je w zamian za udzielenie kredytu i zwykle wyrażane są jako pewien procent od kwoty kredytu.
 • Opłaty manipulacyjne: zazwyczaj obejmują dodatkowe koszty operacyjne związane z kredytem np. opłata za wyliczenie zdolności kredytowej, czy opłata za rozpatrzenie wniosku.
 • Koszty ubezpieczenia: banki często wymagają skorzystania z ubezpieczenia kredytu m.in.:
  • Ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenia na życie.
  • Ubezpieczenia od utraty pracy.
  • Ubezpieczenia od utraty zdolności do wykonywania pracy zawodowej.
  • Ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (jeśli wkład własny jest niższy niż 20% kwoty kredytu).
  • Ubezpieczenia pomostowe (do momentu uzyskania wpisu hipoteki w księdze wieczystej).
 • Koszty wyceny nieruchomości: opłaty za wycenę nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.
 • Odsetki za opóźnienie spłaty: dodatkowe koszty w przypadku opóźnień w spłacie kredytu.
 • Opłaty związane z cross-sellingiem: bank może wymagać zakupu dodatkowych produktów finansowych, takich jak konto osobiste czy karta kredytowa. Jednakże banki zazwyczaj w zamian za skorzystanie z tej opcji oferują niższą marżę lub darmową prowizję.

Do kosztów poza bankowych zalicza się:

• Koszty notarialne: opłaty za sporządzenie aktu notarialnego.
• Opłaty sądowe: związane z wpisem hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości.
• Opłaty w urzędzie skarbowym: podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), jeśli jest wymagany.

Koszty kredytu hipotecznego na co zwracać uwagę?

Zaciągając kredyt hipoteczny, warto mieć na uwadze nie tylko podstawowe koszty, takie jak oprocentowanie czy prowizje, ale również te, które są często pomijane lub niedostatecznie wyjaśnione przez bank. Koszty te, choć często mniejsze w skali całego kredytu, mogą istotnie wpłynąć na ostateczny koszt związany z pożyczką.

Ukryte koszty kredytu zazwyczaj dotyczą kosztów poza bankowych, o których wspominaliśmy wyżej. Jednakże mogą pojawić się także inne dodatkowe opłaty np. związane z wcześniejszą spłatą kredytu, czy wydłużeniem okresu kredytowania. O takich kosztach zazwyczaj banki nie wspominają, prezentując ofertę kredytową. Dlatego też należy być czujnym i czytać dokładnie każdy element umowy kredytowej, aby uniknąć niechcianych niespodzianek w przyszłości.

Ze względu, że kredyt hipotecznym jest długoterminowym zobowiązaniem, należy zagłębić się we wszystkie koszty. Nawet jeśli na obecną chwilę nie interesuje nas nadpłata kredytu, czy wydłużenie okresu spłaty, nie można przewidzieć, co może się zmienić w przyszłości. Dlatego tak ważne jest, aby kredytobiorcy zrozumieli pełen obraz kosztów, zanim podejmą ostateczną decyzję.

Jeśli któryś z kosztów kredytu wydaje się niejasny, warto skorzystać z porady doradcy kredytowego online, który dokładnie przeanalizuje i wyjaśni, co dany koszt oznacza i jak wpływa na ostateczną sumę do spłaty.