Scoring kredytowy – Co to jest i jak sprawdzić?

Scoring kredytowy

Scoring kredytowy to istotny element systemu finansowego, który odgrywa kluczową rolę w ocenie ryzyka związanego z udzieleniem kredytu przez banki i inne instytucje finansowe. Jest to ocena punktowa, która prognozuje zdolność kredytobiorcy do spłaty zobowiązania oraz szacuje prawdopodobieństwo terminowej spłaty. W niniejszym artykule omówimy szczegółowo, jak działa scoring kredytowy, co na niego wpływa oraz jak można monitorować swoją ocenę punktową, aby poprawić szanse na uzyskanie kredytu.

Co to jest scoring kredytowy?

Scoring kredytowy to punktowa ocena, która odzwierciedla wiarygodność kredytową osoby ubiegającej się o kredyt. Jest to narzędzie stosowane przez banki i instytucje finansowe do oceny ryzyka związanego z udzieleniem pożyczki. Natomiast dla kredytobiorcy zrozumienie mechanizmów jego działania i czynników, które na niego wpływają, może pomóc w lepszym zarządzaniu finansami i zwiększeniu szans na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej. Regularne sprawdzanie scoringu BIK pozwala na bieżąco kontrolować swoją sytuację kredytową i w razie potrzeby podjąć działania poprawiające ocenę punktową.

Na rynku istnieją dwa główne rodzaje scoringu kredytowego: behawioralny i aplikacyjny. Scoring behawioralny opiera się na analizie dotychczasowej współpracy klienta z bankiem, uwzględniając takie aspekty jak terminowość spłat czy liczba otwartych rachunków. Po ten rodzaj scoringu najchętniej sięgają banki, które analizują sytuację swoich dotychczasowych klientów. Scoring aplikacyjny z kolei polega na ocenie danych dostarczonych przez klienta podczas wypełniania formularza kredytowego. Dzięki scoringowi kredytowemu banki mogą porównywać wnioskodawców z innymi klientami o podobnych profilach, co znacząco ułatwia ocenę ryzyka kredytowego. W praktyce oznacza to, że osoby z wyższym scoringiem kredytowym mają większe szanse na uzyskanie pożyczki na korzystnych warunkach.

Ocena scoringowa – Co na nią wpływa?

Na wynik scoringu wpływa wiele czynników, które banki skrupulatnie analizują przed przyznaniem kredytu dla klienta. Czynniki te są podzielone na ilościowe i jakościowe. Te pierwsze jak sama nazwa mówi, opierają się na danych, które można wyrazić liczbowo, czyli np. wysokość dochodów, wydatków czy innych kredytów i pożyczek. Natomiast czynniki jakościowe określają wiek i płeć kredytobiorcy, status cywilny i mieszkaniowy oraz wykształcenie i wykonywany zawód.

W związku z tym, aby ocena scoringowa była pozytywna, potencjalny kredytobiorca powinien zwrócić uwagę na poniższe czynniki:

  • Terminowość spłaty wcześniejszych zobowiązań: Regularne i terminowe spłacanie kredytów i innych zobowiązań finansowych pozytywnie wpływa na ocenę scoringową.
  • Wysokość miesięcznych dochodów: Wyższe dochody miesięczne zazwyczaj zwiększają zdolność kredytową, co przekłada się na lepszy scoring.
  • Rodzaj i okres zatrudnienia oraz wykonywany zawód: Stabilność zatrudnienia i długi okres pracy w jednym miejscu są dodatkowymi atutami.
  • Wykształcenie i wiek kredytobiorcy: Wyższe wykształcenie może świadczyć o większych możliwościach zarobkowych, a wiek wpływa na długość okresu kredytowania.
  • Stan cywilny oraz liczba osób na utrzymaniu: Osoby zamężne/żonate i posiadające dzieci mogą być postrzegane jako bardziej odpowiedzialne finansowo, ale większa liczba osób na utrzymaniu może obniżać zdolność kredytową.
  • Sytuacja majątkowa: Posiadanie nieruchomości, oszczędności i innych aktywów jest istotnym czynnikiem, który zwiększa wiarygodność kredytową.
  • Korzystanie z kart płatniczych i kredytowych oraz liczba innych zobowiązań kredytowych: Rozważne korzystanie z kredytów i kart płatniczych pozytywnie wpływa na scoring, natomiast nadmierne zadłużenie może go obniżać.

Warto pamiętać, że nawet jeżeli osoba ma pozytywną historię kredytową, ale posiada dużo innych zobowiązań, może być uznana za klienta wysokiego ryzyka. W takim przypadku scoring kredytowy będzie niski, co może skutkować odmową przyznania kredytu.

Ocena scoringowa

Sprawdź naszą ofertę: Doradca kredytowyDoradca kredytowy WarszawaDoradca kredytowy ŁódźDoradca kredytowy LublinDoradca kredytowy PiasecznoDoradca kredytowy LegionowoDoradca kredytowy online 

Jak sprawdzić scoring BIK?

Scoring kredytowy można sprawdzić samodzielnie poprzez skorzystanie z oficjalnej strony Biura Informacji Kredytowej. Należy wówczas wygenerować raport BIK, który szczegółowo odzwierciedla wiarygodność kredytową osoby ubiegającej się o pożyczkę. Scoring BIK przedstawia ocenę punktową w skali od 0 do 100, którą należy rozumieć, że im wyższa ocena, tym mniejsze ryzyko dla banku. W raporcie oprócz liczby punktów znajdziemy również informację, jakie elementy wpływają na tę ocenę. Wyniki, które przedstawia raport BIK, uzyskiwane są dzięki danym, przekazanym do BIK przez banki i SKOK-i.

Scoring kredytowy zaleca się sprawdzać regularnie z kilku niezwykle ważnych powodów. Po pierwsze, pozwala on na bieżąco kontrolować swoją sytuację kredytową. Znajomość swojej oceny punktowej umożliwia szybką reakcję w przypadku jej pogorszenia. Po drugie, monitorowanie scoringu pozwala na identyfikację i korektę ewentualnych błędów w raportach kredytowych. Błędne informacje mogą negatywnie wpływać na ocenę, dlatego warto je regularnie weryfikować i korygować. Po trzecie, świadomość własnego scoringu kredytowego umożliwia lepsze planowanie finansowe. Dzięki temu można podjąć odpowiednie kroki, aby poprawić swoją ocenę, np. terminowo spłacać zobowiązania, ograniczyć korzystanie z kredytów lub zwiększyć swoje oszczędności. W rezultacie wyższy scoring kredytowy zwiększa szanse na uzyskanie kredytu na korzystniejszych warunkach, co jest szczególnie ważne przy większych zobowiązaniach finansowych, takich jak kredyt hipoteczny.