Ile czeka się na decyzję kredytową?

Decyzja kredytowa

Banki udzielając kredytu muszą mieć pewność, że kredytobiorca będzie w stanie go spłacić. Dlatego też muszą przeprowadzić dogłębną analizę finansową klienta. W wyniku której bank wydaje decyzje kredytową pozytywną lub negatywną, w zależności od wyniku badania zdolności kredytowej. Jak długo jednak trwa oczekiwanie na taką decyzję i co wpływa na ten czas?

Ile trwa decyzja kredytowa?

Czas oczekiwania na decyzję kredytową może się różnić w zależności od rodzaju kredytu, kwoty, okresu oraz kompletności dokumentów. Aby usprawnić proces, ważne jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów w odpowiednim porządku. Mimo to istnieją określone terminy na wydanie decyzji kredytowej.

Zgodnie z Ustawą o Kredycie Hipotecznym, banki mają 21 dni kalendarzowych na wydanie ostatecznej decyzji kredytowej. Czas ten może się wydłużyć w przypadku skomplikowanych sytuacji lub brakujących dokumentów. Warto zwrócić uwagę, że większość banków dzieli ten proces na dwa etapy: wniosek wstępny i właściwy. Ustawowe 21 dni liczy się od momentu złożenia wniosku właściwego, czym zabezpieczają się w przypadku wydłużonego procesu.

W przypadku kredytów gotówkowych średni czas oczekiwania wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Kredyty konsumenckie są bardziej dostępne, ponieważ są zaciągane na krótszy okres i mniejsze kwoty niż kredyty hipoteczne.

Jak już wspominaliśmy, decyzja kredytowa zależy od kilku kluczowych czynników, które mają następujący wpływ:

  • Kwota kredytu: Wyższe kwoty wymagają dokładniejszych analiz. Małe pożyczki są procesowane szybciej, zwykle bez potrzeby dostarczania dodatkowych dokumentów. Kredyty hipoteczne wymagają szczegółowej weryfikacji i dodatkowych formalności.
  • Status klienta: Klienci wewnętrzni banku często mają już spersonalizowane oferty, co skraca czas potrzebny na ocenę zdolności kredytowej.
  • Kompletność wniosku: Dokładnie wypełniony wniosek i dołączenie wszystkich wymaganych dokumentów przyspiesza proces wydawania decyzji. Ważne jest, aby pamiętać o tych czynnikach i przygotować się odpowiednio, aby skrócić czas oczekiwania na decyzję kredytową.

 

 

Wstępna decyzja kredytowa pozytywna a ostateczna

Decyzja kredytowa dzieli się na wstępną oraz ostateczną. Czym jednak różnią się te etapy i jak każdy z nich wygląda?

Wstępna decyzja kredytowa polega na podstawowej weryfikacji zdolności kredytowej klienta. Bank ocenia informacje dostarczone przez klienta, takie jak dochody, zatrudnienie oraz historia kredytowa. To swoisty sygnał, że możemy rozpocząć działania, gdyż istnieje realna szansa na uzyskanie finansowania. Dzięki tej decyzji możemy na przykład zacząć szukać mieszkania, wiedząc, jaką kwotą możemy dysponować.

Ostateczna decyzja kredytowa jest bardziej szczegółowa i wymaga dokładniejszej analizy. Na tym etapie bank sprawdza szczegółowe dokumenty, takie jak wyciągi z banku, umowy o pracę czy zaświadczenia o dochodach. Oceni także wartość zabezpieczenia, czyli nieruchomości w przypadku kredytów hipotecznych. Po zakończeniu tego etapu bank podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu lub odmowie kredytu. Warto zauważyć, że decyzja ta może różnić się od wstępnej, jeśli pojawią się dodatkowe informacje lub niezgodności.

Możliwe powody odmowy kredytu na etapie ostatecznej decyzji, mimo pozytywnej decyzji wstępnej, to:

  • Niezgodność w dokumentach: Różnice między informacjami dostarczonymi na etapie wstępnej analizy a rzeczywistymi dokumentami.
  • Zmiana sytuacji finansowej: Na przykład utrata pracy lub zmniejszenie dochodów od momentu wstępnej decyzji.
  • Negatywne wyniki dodatkowych analiz: Szczegółowa analiza historii kredytowej może ujawnić negatywne informacje, które nie były widoczne na etapie wstępnej decyzji.

Dlatego na każdym etapie procesu kredytowego należy dostarczać pełne i dokładne informacje oraz być przygotowanym na dodatkowe weryfikacje przez bank.

Wstępna decyzja kredytowa

Sprawdź naszą ofertę: Doradca kredytowy, Doradca kredytowy WarszawaDoradca kredytowy ŁódźDoradca kredytowy LublinDoradca kredytowy PiasecznoDoradca kredytowy LegionowoDoradca kredytowy online 

Ile czasu na uruchomienie kredytu od podpisania umowy?

Czas na uruchomienie kredytu hipotecznego od momentu podpisania umowy zależy od kilku czynników określonych w umowie oraz od procedur obowiązujących w banku. Zazwyczaj banki wymagają spełnienia pewnych warunków, takich jak:

  • Ustalenie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu, głównie poprzez ustanowienie hipoteki na rzecz banku.
  • Dostarczenie określonych dokumentów do banku, takich jak akt notarialny potwierdzający przeniesienie własności nieruchomości oraz wniesienie wkładu własnego.
  • Zakupienie dodatkowych produktów, do których zobowiązał się kredytobiorca w aplikacji kredytowej, na przykład założenie konta osobistego.

Po spełnieniu tych warunków bank przekazuje pieniądze. W przypadku kredytu na zakup mieszkania, środki są przekazywane bezpośrednio na konto sprzedającego, a termin wypłaty jest ustalany indywidualnie, np. w zależności od daty podpisania aktu notarialnego zakupu nieruchomości.

Zazwyczaj, maksymalny termin na uruchomienie kredytu wynosi od 60 do 120 dni od wydania decyzji kredytowej. Ten okres może się różnić w zależności od banku i szczegółów umowy.

W praktyce jednak przelew na wskazany rachunek bankowy jest realizowany w okresie 1 do 7 dni od dnia podpisania umowy.

W przypadku kredytów hipotecznych na budowę domu sytuacja prezentuje się nieco inaczej. Środki wypłacane są tutaj etapami zgodnie z ustalonym harmonogramem, który stanowi załącznik do umowy kredytowej. Zazwyczaj banki wymagają również złożenia stosownej dyspozycji przed dokonaniem przelewu środków. Natomiast kolejne transze kredytu wypłacane są po weryfikacji przez bank, że określony etap budowy został zakończony zgodnie z ustalonym planem finansowym.