Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, czyli kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego

Kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego

Bardzo często zdarza się, że osoby chcące zaciągnąć kredyt nie posiadają środków na wkład własny, mimo że ich zarobki kwalifikują ich do otrzymania finansowania. Jeszcze kilka lat temu uzyskanie kredytu na mieszkanie bez wkładu własnego było niemożliwe. Jednak na przestrzeni lat wiele się zmieniło, a banki wprowadziły nową inicjatywę dla przyszłych kredytobiorców. Co to jednak oznacza i czy kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego jest możliwy?

Czy można wziąć kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego?

Wzięcie kredytu bez wkładu własnego jest możliwe dzięki programom rządowym, które mają pomóc osobom nieposiadającym środków na wkład własny. Jednym z nich jest program “Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy”, znany również jako “Mieszkanie bez wkładu własnego”. Osoby takie muszą jednak posiadać zarobki, które umożliwią im spłatę zadłużenia. W ten sposób państwo chce zlikwidować barierę braku pieniędzy na wkład własny i umożliwia uzyskanie kredytu o wartości 100% mieszkania.

Rządowy program “Mieszkanie bez wkładu własnego” został wprowadzony w maju 2022 roku i jego zadaniem jest wsparcie rodzin w poprawieniu warunków mieszkaniowych. Zaciągnięcie kredytu odbywa się na takich samych zasadach jak zwykły kredyt hipoteczny, jednakże należy przedstawić oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków programu. Kredyt można zaciągnąć wyłącznie na cele mieszkaniowe, związane z zaspokojeniem potrzeby mieszkaniowej. Minimalny okres kredytowania wynosi w tym przypadku 15 lat.

W ramach tego programu można również starać się o przyznanie spłaty rodzinnej. Polega ona na tym, że jeśli w trakcie posiadania kredytu, gospodarstwo rodzinne powiększy się o kolejne dziecko, można ubiegać się o dopłatę w wysokości:

 • 20 000 zł – jeśli gospodarstwo domowe powiększy się o drugie dziecko,
 • 60 000 zł – jeśli gospodarstwo domowe powiększy się o trzecie lub kolejne dziecko.

Należy jednak pamiętać, że w dniu przyznawania spłaty, nie można być właścicielem innego mieszkania niż to, na które wzięto Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy.

 

 

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy?

Program “Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy bez wkładu własnego” jest dedykowany singlom, małżeństwom i osobom w związkach nieformalnych wychowującym co najmniej jedno dziecko. Nie jest on przeznaczony dla osób w związkach nieformalnych bez dzieci.

Kluczowym warunkiem programu jest posiadanie wysokiej zdolności kredytowej, dzięki stabilnemu źródle dochodu. Zbyt niskie dochody lub problemy ze spłatą przeszłych zobowiązań wykluczają możliwość zaciągnięcia kredytu bez wkładu własnego.

W tym programie nie obowiązują limity wieku, jednakże należy uważać na możliwość łączenia go z innymi rządowymi programami, np. “Mieszkanie na Start“.

Wykluczenie z programu dotyczy:

 1. Posiadania prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego, z wyjątkiem rodzin z co najmniej dwójką dzieci.
 2. Przekazania mieszkania lub domu jednorodzinnego w formie darowizny członkowi rodziny w ciągu pięciu lat przed złożeniem wniosku o Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy.
 3. Przekroczenia limitu ceny mieszkania na rynku wtórnym lub pierwotnym określonego na stronie BGK.

W przypadku posiadania dodatkowego mieszkania brana jest pod uwagę jego powierzchnia oraz liczba dzieci w rodzinie, według następujących zasad:

 • Dwójka dzieci: można posiadać dodatkowe mieszkanie jednak o powierzchni nie większej niż 50 m².
 • Troje dzieci: można posiadać dodatkowe mieszkanie jednak o powierzchni nie większej niż 75 m².
 • Czworo dzieci: można posiadać dodatkowe mieszkanie jednak o powierzchni nie większej niż 90 m².
 • Pięcioro lub więcej dzieci: bez ograniczeń dotyczących metrażu.

Rodzinny kredyt mieszkaniowy

Sprawdź naszą ofertę: Doradca kredytowy Warszawa, Doradca kredytowy Łódź, Doradca kredytowy Lublin, Doradca kredytowy Piaseczno, Doradca kredytowy Legionowo, Doradca kredytowy online 

Jak skorzystać z programu kredytu mieszkaniowego bez wkładu własnego?

Procedura udzielania kredytu mieszkaniowego bez wkładu własnego jest podobna do tej w przypadku pożyczek z wkładem własnym. Aby skorzystać z programu, należy skontaktować się z bankiem, który współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Następnie trzeba złożyć wniosek wraz z niezbędnymi oświadczeniami o spełnieniu warunków programu.

Obecnie są to banki:

 • Alior Bank S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • BPS S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.

Można również skorzystać z pomocy doradcy kredytowego online, który wyjaśni, jak przejść przez cały proces uzyskania finansowania.