Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – Ile można zyskać?

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Perspektywa spłaty kredytu hipotecznego przez kilkanaście lat może wydawać się przytłaczająca. Dlatego też możliwość wcześniejszej spłaty kredytu staje się atrakcyjną opcją, która pozwala szybciej uwolnić się od zobowiązań finansowych. Oprócz tego przynosi wymierne korzyści finansowe, ponieważ skrócenie okresu kredytowania zmniejsza sumę odsetek do zapłaty, co może prowadzić do znacznych oszczędności. W tym artykule wyjaśniamy, jak działa szybsza spłata kredytu oraz ile można realnie na tym zyskać. 

Na czym polega spłata kredytu przed terminem?

Spłata kredytu przed terminem, jak sama nazwa wskazuje, polega na uregulowaniu zobowiązania przed upływem okresu określonego w umowie. Na przykład, jeśli zaciągnęliśmy kredyt na 30 lat, a spłacimy go w ciągu 15 lat, będzie to wcześniejsza spłata. Takie rozwiązanie pozwala szybciej osiągnąć wolność finansową, pozbywając się zobowiązań wobec banku i oszczędzając na odsetkach.

Każda pożyczka, niezależnie od tego, czy jest to kredyt hipoteczny, czy gotówkowy, składa się z kapitału i naliczanych odsetek. Kapitał to kwota, którą pożyczamy od banku na realizację naszych celów, natomiast odsetki to dodatkowa suma stanowiąca zysk dla banku. Wysokość odsetek zależy od oprocentowania, podanego w ofercie kredytowej. Każda miesięczna rata składa się z części odsetkowej i kapitałowej. W początkowym okresie spłaty przeważa część odsetkowa, ale z czasem te proporcje się zmieniają. Dlatego wcześniejsza spłata kredytu pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z odsetkami.

Warto jednak pamiętać, że wcześniejsza spłata kredytu oznacza dla banku mniejszy zysk z klienta, dlatego często pobierają one prowizję. Zwykle ma to miejsce, gdy spłata kredytu, częściowa lub całkowita, następuje w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy. Wysokość tej prowizji nie może jednak przekroczyć sumy odsetek naliczanych od dnia faktycznej spłaty oraz 3% kwoty spłaconego kredytu. Każdy bank może mieć jednak inne zasady dotyczące wcześniejszej spłaty pożyczki, dlatego zawsze warto skonsultować tę decyzję z doradcą kredytowym, aby zrozumieć, czy będzie to korzystne rozwiązanie dla naszych finansów.

 

 

Czy wcześniejsza spłata kredytu się opłaca?

Decyzja o wcześniejszej spłacie kredytu wymaga starannego rozważenia. Przede wszystkim należy ocenić, czy posiadamy wystarczające środki oraz, czy nie wpłynie to negatywnie na naszą sytuację finansową. Warto również sprawdzić, jakie oszczędności przyniesie nam zmniejszenie kwoty odsetek. Dodatkowo istotne jest zorientowanie się, czy nasz bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu, ponieważ koszty te mogą zniwelować korzyści płynące z takiej decyzji.

Często zdarza się, że wcześniejsza spłata kredytu przynosi znaczące oszczędności, jednak wszystko zależy od indywidualnych warunków kredytu i naszej sytuacji życiowej. Dlatego warto skonsultować się z doradcą finansowym, który pomoże ocenić, czy nadpłata kredytu będzie dla nas korzystna.

Przykład korzyści z wcześniejszej spłaty kredytu przedstawiamy poniżej, zakładając, że kredytobiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z szybszą spłatą:

  • Kwota kredytu: 400 000 zł
  • Oprocentowanie: Zmienne 7,70%
  • Data zakończenia umowy: 31.05.2054

W przypadku tego kredytu suma odsetek naliczanych przez cały okres kredytowania wyniesie 618 186,96 zł. Jeśli skrócimy okres kredytowania o 15 lat, zaoszczędzimy aż 416 315,96 zł. Oznacza to, że łączny koszt kredytu wyniesie nie 1 018 186,96 zł, a 601 871 zł. Jak widać, różnica jest znacząca i przekłada się na duże oszczędności. Należy jednak pamiętać, że w tym przykładzie nie uwzględniliśmy kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, które mogą być naliczane przez bank. W związku z tym rzeczywiste oszczędności mogą się różnić w zależności od danego banku. Dlatego też proces ten wymaga dokładnej analizy i uwzględnienia wszystkich potencjalnych kosztów.

Wcześniejsza spłata kredytu

Sprawdź naszą ofertę: Doradca kredytowy Warszawa, Doradca kredytowy Łódź, Doradca kredytowy Lublin, Doradca kredytowy Piaseczno, Doradca kredytowy Legionowo, Doradca kredytowy online 

Jak uzyskać zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

Prowizja to dodatkowa opłata pobierana przez banki przy udzielaniu kredytu, która obejmuje koszty związane z rozpatrzeniem wniosków, uruchomieniem kredytu oraz ubezpieczeniem zobowiązania. Banki często rozkładają koszty prowizji na cały okres kredytowania, co oznacza, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu można ubiegać się o zwrot części prowizji zawartej w harmonogramie spłaty rat. Przy wcześniejszej spłacie, prowizja powinna zostać odpowiednio pomniejszona. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że mają prawo do zwrotu części prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Jest to możliwe zgodnie z Ustawą o kredycie hipotecznym z 23 marca 2017 r., która stanowi, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, całkowity koszt kredytu (w tym prowizja) ulega proporcjonalnemu obniżeniu do okresu, o który skrócono umowę kredytową. Warto zaznaczyć, że zwrot prowizji jest możliwy dla kredytów zaciągniętych po 22 lipca 2017 roku. Dla kredytów zaciągniętych przed tą datą zwrot prowizji jest możliwy tylko, jeśli zostało to zapisane w umowie kredytowej.

Aby uzyskać zwrot prowizji, kredytobiorca musi złożyć w banku odpowiedni wniosek, powołując się na stosowne przepisy prawa zawarte w Ustawie o kredycie hipotecznym z dnia 23 marca 2017 r. oraz Orzeczeniu TSUE z 19 września 2019 r. Wniosek powinien zawierać:

  • Dane kredytobiorcy,
  • Numer umowy kredytowej oraz datę wcześniejszej spłaty,
  • Numer rachunku, na który powinien zostać przelany zwrot prowizji,
  • Numer kontaktowy w celu uzyskania odpowiedzi zwrotnej.

Banki mają 30 dni na odpowiedź na złożony wniosek. W przypadku pozytywnej decyzji zwrot prowizji powinien nastąpić w ciągu 14 dni.