Wakacje kredytowe 2024 – Czy warto z nich skorzystać?

Wakacje kredytowe 2024

Wakacje kredytowe to temat, który w ostatnich latach zyskuje na popularności, zwłaszcza w kontekście zmieniającej się sytuacji gospodarczej i rosnących kosztów życia. Od początku czerwca ponownie pojawi się możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. Jest to istotna wiadomość dla wszystkich, którzy szukają sposobów na złagodzenie obciążeń finansowych w tych niepewnych czasach.

Wakacje kredytowe 2024 warunki

Wakacje kredytowe to okres, podczas którego kredytobiorca może zawiesić spłatę rat kredytowych na określony czas. W trakcie tego czasu nie trzeba spłacać rat kapitałowo-odsetkowych, jednak opłaty związane z ubezpieczeniem kredytu pozostają niezmienione. Od czerwca 2024 roku, wakacje kredytowe będą udzielane na maksymalnie cztery miesiące, w dwóch okresach: od 1 czerwca 2024 do 31 sierpnia 2024 oraz od 1 września 2024 do 31 grudnia 2024. Okres, w którym raty są zawieszone, zostanie dodany do pierwotnego okresu spłaty kredytu, przedłużając w ten sposób umowę o cztery miesiące. Ważne jest jednak, że odsetki nie będą naliczane w trakcie tego okresu.

Aby skorzystać z wakacji kredytowych, należy spełniać poniższe warunki:

  • posiadać kredyt hipoteczny w walucie polskiej, którego wartość nie przekracza 1,2 mln zł,
  • kredyt musi być przeznaczony na nieruchomość, która zaspokaja własną potrzebę mieszkaniową (oznacza to, że nie można wziąć wakacji kredytowych na mieszkanie kupione pod wynajem),
  • umowa kredytowa musi być zawarta przed 1 lipca 2022 r.,
  • do końca umowy kredytowej pozostaje co najmniej 6 miesięcy,
  • spełniać kryterium dochodowe, czyli rata kredytu musi przekroczyć 30% dochodu w gospodarstwie domowym (w okresie ostatnich trzech miesięcy), lub utrzymywać minimum trójkę dzieci w wieku  18-26 lat.

Warto zwrócić szczególną uwagę na nowo wprowadzone kryteria dochodowe od czerwca 2024 roku, ponieważ w poprzedniej wersji programu takie wymaganie nie istniało. Banki informują, że wielu klientów nie przeczytało dokładnie wszystkich warunków, co skutkuje dużą liczbą wniosków niekwalifikujących się, gdyż ich raty nie przekraczają 30% dochodu.

 

 

Wakacje kredytowe wniosek – Gdzie i jak należy złożyć wniosek?

Wniosek o wakacje kredytowe można składać od 15 maja 2024 r. w placówce banku lub poprzez bankowość elektroniczną. Można go składać z prośbą o zawieszenie jednej raty, lub na wszystkie cztery raty łącznie. Banki mają obowiązek potwierdzić otrzymanie wniosku w ciągu 21 dni od jego złożenia, ale brak potwierdzenia nie wpłynie na rozpoczęcie okresu zawieszenia rat​. Jeśli kredyt został zaciągnięty przez dwie osoby, wystarczy, że oświadczenie o chęci skorzystania z programu złoży jedna z nich. Wniosek taki powinien zawierać dane kredytobiorcy, kredytodawcy, umowy, wskazanie okresu zawieszenia spłaty oraz oświadczenia dotyczące spełnienia warunków dochodowych uprawniających do skorzystania z wakacji kredytowych. Banki są zobowiązane do udostępnienia formularzy wniosku na swoich stronach internetowych oraz w placówkach stacjonarnych.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – Nowelizacja ustawy

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Sprawdź naszą ofertę: Doradca kredytowy Warszawa, Doradca kredytowy Łódź, Doradca kredytowy Lublin, Doradca kredytowy Piaseczno, Doradca kredytowy Legionowo, Doradca kredytowy online 

Wraz z nowelizacją ustawy o Wakacjach Kredytowych, wprowadzono także istotne zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Ten program stanowi wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej związanej z obsługą kredytów hipotecznych. Nowe przepisy pozwalają na skorzystanie z tego funduszu przez osoby, których rata kapitałowo-odsetkowa przekracza 40% ich dochodu w gospodarstwie domowym. Dodatkowo pomocą objęte są również osoby, które zmuszone były do sprzedaży nieruchomości zaciągniętej na kredyt, a nie posiadają środków na pokrycie całego zobowiązania. Aby skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, konieczne jest złożenie wniosku w banku, który udzielił pożyczki.

Nowa wersja programu oferuje kredytobiorcom wsparcie w postaci pokrycia aż 40 rat, co maksymalnie równa się 40 miesiącom, lub alternatywnie, zwrotnej pożyczki w wysokości do 120 tysięcy złotych. Należy również pamiętać, że kwota pomocy z funduszu nie może przekraczać 3000 zł miesięcznie. Niemniej jednak te zmiany stanowią znaczące ułatwienie dla osób mających problemy z terminową spłatą kredytów, gdyż wcześniejsze warunki programu ograniczały okres wsparcia do 36 miesięcy, kwotę pożyczki 72 tysięcy złotych oraz miesięczną możliwą pomoc 2000 zł.

Zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców to krok w dobrą stronę dla osób borykających się z trudnościami finansowymi. Dłuższy okres wsparcia i większa dostępna kwota oznaczają realną pomoc dla tych, którzy mają problem ze spłatą kredytów. To także wyraz troski państwa o stabilność i dobro obywateli w trudnych czasach. Ważne jednak, aby pamiętać, że fundusz to jedno z narzędzi – równie istotne jest budowanie świadomości finansowej i podejmowanie działań zapobiegawczych, aby unikać problemów z zadłużeniem w przyszłości.