Rosnące spory z bankami z powodu Sankcji Kredytu Darmowego

W ostatnich miesiącach coraz częściej słyszymy o sporach między bankami a ich klientami, związanych z tzw. Sankcją Kredytu Darmowego (SKD). Problem ten zyskuje na znaczeniu, szczególnie po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z listopada 2023 roku, który zwiększył świadomość konsumentów na temat ich praw. W rezultacie wiele osób zaczyna kwestionować umowy kredytowe i dochodzić swoich roszczeń przed sądami.

Czy Sankcja Kredytu Darmowego jest zagrożeniem dla banków?

Sankcja Kredytu Darmowego jest mechanizmem, który pozwala konsumentom na unieważnienie umowy kredytowej, jeśli bank nie spełnił określonych obowiązków informacyjnych lub naruszył przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. W praktyce oznacza to, że kredytobiorca może domagać się zwrotu wszystkich kosztów związanych z kredytem, w tym odsetek i prowizji.

Dla banków oznacza to poważne zagrożenie finansowe, ponieważ muszą zwracać klientom znaczne kwoty, a także ponosić koszty związane z postępowaniami sądowymi. Na przykład, w raporcie za pierwszy kwartał 2024 roku, PKO Bank Polski informuje, że przeciwko niemu toczyło się 1 520 spraw o SKD, w których wartość przedmiotu sporu wyniosła 29,2 mln zł. Liczba takich postępowań rośnie, co może negatywnie wpłynąć na stabilność finansową banków.

Problem Sankcji Kredytu Darmowego staje się coraz bardziej powszechny i dotkliwy zarówno dla banków, jak i konsumentów. Banki muszą być przygotowane na rosnącą liczbę pozwów i potencjalne straty finansowe, podczas gdy konsumenci powinni być świadomi swoich praw i możliwości dochodzenia swoich roszczeń w sądzie. W przyszłości możemy spodziewać się większej liczby raportów i analiz dotyczących SKD, które pozwolą na lepsze zrozumienie wpływu tego mechanizmu na rynek finansowy w Polsce.

 

 

Sankcja kredytu darmowego –Które banki mają najwięcej pozwów?

Nie wszystkie banki w Polsce są równie dotknięte problemem Sankcji Kredytu Darmowego. Według dostępnych raportów kwartalnych za pierwszy kwartał 2024 roku tylko dwa banki – PKO Bank Polski i Millennium Bank – otwarcie informują o toczących się przeciwko nim postępowaniach sądowych o SKD.

PKO Bank Polski, największy bank w kraju, odnotował 1 520 spraw o SKD na koniec pierwszego kwartału 2024 roku, co oznacza wzrost o 361 spraw w porównaniu do końca 2023 roku. Millennium Bank otrzymał 532 pozwy, zarzucające mu naruszenie obowiązków informacyjnych związanych z kredytami konsumenckimi.

Inne banki, takie jak mBank, Santander Bank Polska, BNP Paribas, Pekao S.A., ING Bank Śląski i Alior Bank, nie ujawniają informacji na temat SKD w swoich raportach kwartalnych. Może to wynikać z różnych przyczyn, w tym z chęci uniknięcia medialnego rozgłosu i zniechęcenia konsumentów do składania kolejnych roszczeń.

Sprawdź naszą ofertę: Doradca kredytowy, Doradca kredytowy WarszawaDoradca kredytowy ŁódźDoradca kredytowy LublinDoradca kredytowy PiasecznoDoradca kredytowy LegionowoDoradca kredytowy online 

Ile osób wygrało sprawę związaną z Sankcją Kredytu Darmowego?

Statystyki dotyczące wygranych spraw o Sankcję Kredytu Darmowego (SKD) są zróżnicowane i zależą od konkretnego przypadku oraz interpretacji przepisów przez sądy. Przykładowo, Millennium Bank informuje, że na koniec pierwszego kwartału 2024 roku prawomocnie zakończono 33 sprawy o SKD, z czego 32 zakończyły się na korzyść banku, a tylko jedna na korzyść konsumenta. To pokazuje, że przeważająca liczba wyroków w przypadku Millennium Banku jest korzystna dla instytucji finansowej.

PKO Bank Polski, z kolei, informuje, że dotychczasowe orzecznictwo jest dla niego korzystne w przeważającej części, nie precyzując jednak dokładnej liczby wygranych spraw. Brak dokładnych danych od PKO BP utrudnia pełną ocenę sytuacji, ale wskazuje na przewagę banków w sporach o SKD.

W miarę jak kolejne wyroki będą zapadać, banki będą musiały dokładniej raportować wyniki tych spraw, co pozwoli na lepsze zrozumienie skali zjawiska. Transparentność w tym zakresie będzie kluczowa dla oceny, jak często konsumenci odnoszą sukces w sporach dotyczących Sankcji Kredytu Darmowego. Ujawnienie pełnych danych przez banki pozwoli na dokładniejszą analizę i ewentualne zmiany w podejściu sądów do tych spraw.